ผ้าไหมสุรินทร์ ผ้าไหมมัดหมี่ มัดหมี่ปกาตร๊อบ เชิงคู่ปกากุน

฿3,500.00

ผ้าหน้ากว้างโดยประมาณ 1 ม.

ความยาวโดยประมาณ 2 ม.