โทรศัพท์

097-972-2765

อีเมล์

jongholepremium@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์-เสาร์: 9:00 - 18:00

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์

นโยบายและข้อปฏิบัติ

  • สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการเปิดบิลซื้อสินค้าขั้นต่ำมูลค่า 10,000 บาท
  • ไม่อนุญาตให้ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่ทางแบรนด์กำหนด
  • ไม่อนุญาตให้จัดโปรโมชั่นสินค้าเองก่อนได้รับอนุญาตจากทางแบรนด์
  • ไม่อนุญาตให้ตัวแทนรวบรวมกันซื้อสินค้า หากพบจะตัดสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
  • หากตัวแทนจำหน่ายใดฝ่าฝืนกฎการขายสินค้าของทางแบรนด์ให้เกิดความเสียหายกับทางแบรนด์หรือทำให้เสียโครงสร้างของราคาตลาด ทางตัวแทนจำหน่ายจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมกับค่าเสียหายอื่นๆจาการเสียโอกาสของตัวแทนท่านอื่น และทางแบรนด์จะยกเลิกสิทธิ์ประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางแบรนด์โดยทันที
  • ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง LAZADA/SHOPPEE หรือ แอพลิเคชั่นอื่นๆที่มีการจัดโปรโมชั่น
  • กรณีที่ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดถือเป็นการยกเลิกสัญญาทันที

หมายเหตุ : สัญญาและกฎข้อบังคับของทางแบรนด์สามารถปรับปรุงและแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทุกครั้ง

สิทธิประโยชน์ของตัวแทนจำหน่าย

  • รหัสตัวแทนจำหน่ายพร้อมบัตรตัวแทน
  • คุณจะได้เข้ากลุ่มของทางแบรนด์เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า รวมถึงข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์

 

Facebook Messenger
คุยกับเรา